Työkaluja tupakoimattomuuteen

Nuorten tupakointia pyritään ehkäisemään ja vähentämään kaikin tavoin. Tupakka ei ole pieni paha: se tappaa joka toisen käyttäjänsä. Yhteisessä rintamassa savuttomuuden puolesta ovat jo mukana koulut ja oppilaitokset, harrastusseurat, monet järjestöt, kunnat, terveydenhuolto sekä useimmat vanhemmat.

Myös seurakuntia kaivataan mukaan. Nuorisotyötä tekevien aikuisten velvollisuus on osoittaa nuorille, että tupakan vaarat otetaan vakavasti. Selkeä viesti on tärkeä: tupakoinnin ei tule seurakunnassakaan kuulua nuorille suunnattuun toimintaan.

Tyokalupakki.net auttaa seurakunnan nuorisotyötä tekeviä savuttomien käytäntöjen luomisessa. Sivusto tarjoaa osviittaa tupakoimattomuuden pelisääntöihin, faktoja nuorten tupakoinnista, onnistuneita esimerkkejä savuttomuudesta, ideoita tupakka-aiheen käsittelemiseen seurakunnan nuorisotyössä ja tukea lopettamiseen.

Annetaan nuorille lupa olla polttamatta!

Työkalupakin tekijät

Työkalupakki on toteutettu yhteistyössä Kirkkohallituksen sekä seurakuntien nuorisotyöntekijöiden ja pappien kanssa.