Länkar och tips om annat material

Stöd för främjande av hälsa och rökfrihet:

  • Hälsan rf:s läroböcker i hälsokunskap för elever i årskurserna 1–2 och årskurserna 3–4, www.terveysry.fi
  • Hälsan rf:s material i serien TOP – Tupakatta oot paras (Du är bäst rökfri), TOP 3 för att förebygga rökdebut, www.terveysry.fi
  • Hälsan rf:s Leija-material för undervisning om relationer, sexualitet och rusmedel, www.terveysry.fi
  • FRIENDS-programmet om mentalt välbefinnande för elever i årskurserna 4–5, www.asemanlapset.fi
  • Undervisningsprogrammet Koulutus Elämään för hälsofostran och drogarbete, www.koulutuselamaan.fi
  • Terveyttä kasviksilla, www.terveyttakasviksilla.fi, ger information och uppgifter med anknytning till hälsosam kost
  • Dataspelet MCUrho med hälsotema för elever i årskurs 6, www.mcurho.fi
  • Stöd till vuxna som vill sluta röka, www.stumppi.fi
  • Information och stöd till unga om att sluta röka och hur man förhindrar att man börjar röka www.fressis.fi