Tips för samarbetet mellan hemmet och skolan

Ansvaret för barnets hälsa och välbefinnande åligger de vuxna och särskilt föräldrarna. Man lär sig hälsosamma levnadsvanor som barn och ungdom. Hälsovanorna är till stor del gemensamma för hela familjen. Föräldrarna har en stor möjlighet, ofta en större möjlighet än vad man kan tro, att påverka sitt barns hälsa nu och i framtiden. Föräldrarna är VIP.