Årskurserna 5–6: Nej tack till tobak!

Temat för undervisning och fostran i årskurserna 5–6 är Nej tack till tobak. Barnet lär sig mer om faktorer och val som gynnar hälsan, ytterligare stärkning av självförtroendet, får mångsidig förståelse för de skadliga effekterna av rökning samt funderar över rökning i förhållande till ungdomen, puberteten och övergången till högstadiet.

Läraren kan välja ut de lämpligaste uppgiftsalternativen och anpassa genomförandet av uppgifterna efter den egna undervisningsgruppens behov.