Årskurserna 3–4: Rökning är BLÄ!

Temat för undervisning och fostran i årskurserna 3–4 är Rökning är BLÄ. Barnet lär sig göra hälsofrämjande val, får stärkt självförtroende och lär sig grundläggande information om hälsovådligheter relaterade till rökning samt hur han eller hon ska skydda sig själv mot farorna.

Läraren kan välja ut de lämpligaste uppgiftsalternativen och anpassa genomförandet av uppgifterna efter den egna undervisningsgruppens behov.