Årskurs 1–2: Hälsa är roligt!

I årskurserna 1–2 är temat för undervisningen Hälsa är roligt. Barnet får positiva erfarenheter av och insikter om hälsa samt lär sig vad som är både bra och dåligt för hälsan. Dessutom får eleven stöd för självförtroendet. Läraren kan välja ut de lämpligaste uppgiftsalternativen och anpassa genomförandet av uppgifterna efter den egna undervisningsgruppens behov.