En skola som stdjer rkfrihet

Grunden till rkfrihet i ungdomen och i vuxen lder skapas redan i lgstadieldern. Lgstadierna har tillsammans med frldrarna en viktig roll nr det gller att stdja barnets rkfrihet. I arbetet fr att frebygga rkdebuter r fljande viktigt:

  • Strka sjlvfrtroendet
  • Rkfri, trygg och hlsosam livsmilj
  • Frldrar och andra vuxna som r rkfria och som stdjer rkfrihet
  • Hlsosam livsstil som en del av vardagen
  • Frstrkning av instllningar som stdjer rkfrihet

En praktisk verksamhetsmodell fr att stdja rkfrihet

I led med programmet Ett rkfritt Helsingfors har man skapat en verksamhetsmodell som stdjer rkfrihet fr grundskolans rskurser 16. I enlighet med verksamhetsmodellen uppmrksammas stdjande av rkfrihet mngsidigt i skolvardagen:

  1. Skolgemenskapen och -miljn r rkfri och stder hlsa
  2. Frebyggande av rkdebuter ingr i undervisnings- och uppfostringsarbetet
  3. Stdjande av rkfrihet str i fokus i vlbefinnandet p skolan (hlsovrd och munhlsovrd)
  4. Skolan samarbetar med hemmen i arbetet fr att frmja rkfrihet