En skola som stödjer rökfrihet

Grunden till rökfrihet i ungdomen och i vuxen ålder skapas redan i lågstadieåldern. Lågstadierna har tillsammans med föräldrarna en viktig roll när det gäller att stödja barnets rökfrihet. I arbetet för att förebygga rökdebuter är följande viktigt:

  • Stärka självförtroendet
  • Rökfri, trygg och hälsosam livsmiljö
  • Föräldrar och andra vuxna som är rökfria och som stödjer rökfrihet
  • Hälsosam livsstil som en del av vardagen
  • Förstärkning av inställningar som stödjer rökfrihet

En praktisk verksamhetsmodell för att stödja rökfrihet

I led med programmet ”Ett rökfritt Helsingfors” har man skapat en verksamhetsmodell som stödjer rökfrihet för grundskolans årskurser 1–6. I enlighet med verksamhetsmodellen uppmärksammas stödjande av rökfrihet mångsidigt i skolvardagen:

  1. Skolgemenskapen och -miljön är rökfri och stöder hälsa
  2. Förebyggande av rökdebuter ingår i undervisnings- och uppfostringsarbetet
  3. Stödjande av rökfrihet står i fokus i välbefinnandet på skolan (hälsovård och munhälsovård)
  4. Skolan samarbetar med hemmen i arbetet för att främja rökfrihet