Guidens bakgrund

I den här guiden beskrivs en verksamhetsmodell för att stödja rökfrihet i grundskolans årskurser 1–6. Målet med verksamhetsmodellen är att förebygga risken för att barn börjar röka och att skydda dem från passiv rökning.

Verksamhetsmodellen baseras på forskningsresultat och omfattande praktisk erfarenhet gällande främjande av rökfrihet bland barn och ungdomar. Vid beredningen av verksamhetsmodellen har man utnyttjat forskningsresultat gällande ungdomars rökning framarbetade för Cancerföreningen i Finland rf (exempelvis beställningsforskningen Kiltistä koululaisesta tupakoivaksi teiniksi (Från ett snällt skolbarn till en rökande tonåring). Verksamhetsmodellen är ett resultat av multiprofessionellt samarbete i led med programmet Ett rökfritt Helsingfors. Även lärare och rektorer har deltagit i utvecklingen av verksamhetsmodellen. Verksamhetsmodellen har pilottestats i Helsingfors under terminen 2010–2011. Projektet ”En rökfri huvudstadsregion” lotsar vidare utnyttjandet av verksamhetsmodellen till hela huvudstadsregionen.

Guiden har beretts och skrivits av:

 • Fil. mag. och utvecklingschef Virve Laivisto, Cancerföreningen i Finland rf
 • Kommunikationsforskare Sanna-Mari Salomäki, Kuule Oy, förtrogen med främjande av rökfrihet bland ungdomar

Även följande personer har medverkat i arbetsgruppen:

 • Lilja-Marita Kiviaho, hälsovårdare på Tobakskliniken, Hälsovårdscentralen i Helsingfors
 • Raija Nummelin, specialplanerare, Grundskolelinjen, Utbildningsverket i Helsingfors
 • Ledande Klaari-koordinator Päivi Kuusela, Klaari Helsingfors
 • Överskötare Seija Laaksonen, Skol- och studenthälsovården, Hälsovårdscentralen i Helsingfors
 • Tandhygienist Anita Karjalainen, Munhälsovården, Hälsovårdscentralen i Helsingfors
 • Hälsochef Anu Leppänen, Andningsförbundet
 • Områdeskoordinator Terttu Huttunen, Hälsan rf

Neodesign Oy har ansvarat för designen, illustrationerna och layouten.

Guiden finansieras av Penningautomatföreningen och social- och hälsovårdsministeriet.

Mer information

 • om innehållet i verksamhetsmodellen: Virve Laivisto, Cancerföreningen i Finland rf, (09) 135 331
 • om utnyttjande av verksamhetsmodellen i den grundläggande utbildningen: Raija Nummelin, Utbildningsverket i Helsingfors, (09) 310 84028
 • om främjande av rökfrihet bland barn och ungdomar i Helsingfors: Päivi Kuusela,
 • Klaari Helsingfors, (09) 310 1691

© Cancerföreningen i Finland rf