Förebyggande av rökfrihet i grundskolans årskurser 1–6

Grunden till rökfrihet i ungdomen och i vuxen ålder skapas redan i barndomen. Lågstadierna har tillsammans med föräldrarna en viktig roll när det gäller att stödja barnets rökfrihet.

Verksamhetsmodellen för främjande av rökfrihet i grundskolans årskurser 1–6 är ett smart verktyg för rektorer, lärare, sjuksköterskor och andra anställda i lågstadieskolor. Syftet med verksamhetsmodellen är att förhindra barn och unga från att börja röka samt att skydda barn från passiv rökning.

Verksamhetsmodellen innehåller uppgifter och material som är färdiga att utnyttjas i hälsoutbildning, tips på hur man skapar en skolmiljö och -gemenskap som stärker rökfrihet samt innehåll till föräldrakvällar och nya sätt att hantera hälsorelaterade frågor på ett positivt sätt tillsammans med föräldrarna. Guiden innehåller även grundläggande information om rökning bland barn och ungdomar samt hälsoutbildningsmetoder.

Verksamhetsmodellen bör användas på så sätt att man väljer de verktyg som är mest lämpade för den egna skolan och modifierar innehållet efter den aktuella situationen. Av uppgiftsalternativen kan lärare välja de lämpligaste uppgifterna och anpassa dem efter klassens behov. Materialet finns även tillgängligt på Internet på adressen www.tyokalupakki.net.

Främjande av rökfrihet bland barn och ungdomar är en central tyngdpunkt i hälsofrämjande i Finland. Attitydfostran och förebyggande åtgärder är viktiga beståndsdelar i arbetet i lågstadiet. Detta ämnesområde ingår även i läroplanen för lågstadiet. Alla vi vuxna har en möjlighet och en skyldighet att påverka.

Kämpa på med rökfrihetsarbetet!