Materiaalia oppitunneille

Viereisestä valikosta vasemmalta löydät tehtäviä ja materiaalia virittämään keskustelua, PowerPoint-esityksen nuuska-aiheesta sekä linkkejä lisätiedon lähteille.