Mitä laki sanoo?

Kiellettyä Suomessa

Nuuskan maahantuonti, myynti ja luovuttaminen on kielletty Suomessa. Laki koskee myös yksityishenkilöitä, joten esimerkiksi nuuskan myyminen tai antaminen kaverille tai nuuskan tilaaminen Internetin kautta on siis kiellettyä. Ulkomailta palaava matkustaja saa kuitenkin tuoda omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä enintään 30 kappaletta 50 gramman nuuskarasioita.

Tupakointikiellot koskevat myös nuuskaa

Tupakkatuotteiden hallussapito ja maahantuonti on lain mukaan kielletty alle 18-vuotiailta. Tämä kielto koskee myös nuuskaa.

Laissa on myös säädetty, että tupakointi on kielletty muun muassa perusopetusta, ammatillista koulutusta ja lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisätiloissa ja niiden käytössä olevilla ulkoalueilla. Koska laissa tupakoinnilla tarkoitetaan tupakkatuotteen käyttämistä, kaikki tupakointikiellot koskevat myös nuuskaamista.

Lähteet:

Suomen ASH, www.suomenash.fi
www.finlex.fi

Printattava versio (Diaesitys)