Nuuskan terveyshaitat

Nuuskan käyttö mielletään usein tupakointia vaarattomammaksi. Nuuskan terveyshaitat ovat kuitenkin ilmeisiä eikä nuuskasta ole terveyshyötyjä. Nuuskan terveysriskejä ei pidä verrata suhteessa tupakan terveysvaikutuksiin vaan siihen, että ei käytetä mitään tupakkatuotteita. Tupakointiin verrattuna nuuskan terveysvaikutuksia on kuitenkin tutkittu vähän. Pitkäaikaiset seurantatutkimukset nuorena aloitetun nuuskan käytön vaikutuksista puuttuvat vielä.

Tutkimukset osoittavat nuuskan haitallisuuden muun muassa suun terveydelle, verenkiertoelimistölle ja raskaana oleville. Laaja, nuorena aloitettu nuuskankäyttö on melko uusi ilmiö, ja todellinen kuva sen vaikutuksesta kansanterveyteen ilmenee vasta vuosikymmenien kuluttua.

Printattava versio (Diaesitys)

Lähteet:

Wickholm, S., Laitinen, A., Ainamo, A. & Rautalahti, M. (2012). Nuuskan terveyshaitat. Duodecim 2012; 128.

Nuuska ja sähkösavuke. Väitteitä ja faktaa. Suomen ASH.