Tietoa sivustosta

Tyokalupakki.net-sivusto on osa suomalaista nuorten tupakoimattomuuden edistämisen ohjelmaa. Ohjelmaa koordinoi Suomen Syöpäyhdistys ja rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Nuorten tupakoimattomuuden edistämisessä on tärkeää, että kaikki tahot ja toimijat nuorten elinympäristössä tukevat tupakoimattomuutta. Yläkouluikä on tupakoinnin aloittamisen kannalta kriittistä aikaa. Lukioikäiset tupakoitsijat kaipaavat tukea tupakoinnin lopettamiseen.

Tyokalupakki.net-sivuston yläkoulu ja lukio -osio auttaa opettajia ja muita nuorten parissa työskenteleviä käsittelemään tupakointia mielenkiintoisesti ja oppilaslähtöisesti. Faktatietoja, tehtäviä ja virikemateriaaleja voi hyödyntää esimerkiksi oppitunneilla, vanhempainilloissa ja mietittäessä savuttoman kouluympäristön luomista.

Tyokalupakki.net-sivuston sisältö perustuu nuorten parissa tehtyjen tutkimusten tuloksiin, käytännön kokemuksiin tupakoimattomuustyöstä sekä linkit ja lähteet –kohdassa eriteltyihin lähteisiin. Sivuston sisältö on tupakoimattomuuden edistämisen asiantuntijoiden Suomen Syöpäyhdistyksen kehittämispäällikkö Virve Laiviston ja Kuule Oy:n viestintätutkija Sanna-Mari Salomäen työn tulosta. Tekstien käsittelystä on vastannut Laura Pörsti, ja visuaalisen ilmeen on luonut Minsu Kuusisto.

Tyokalupakki.net-sivusto sisältää omat osionsa myös alakoulujen, ammatillisten oppilaitosten sekä seurakuntien ammattilaisille.