Miten työkalupakkia käytetään?

Valitettavasti ensimmäiset tupakan maistamiset tapahtuvat jo alakouluiässä. Lapset altistuvat tupakansavulle myös elinympäristössään passiivisen tupakoinnin kautta.

Pohja nuoruuden tupakoimattomuudelle luodaan jo alakouluiässä. Pikkuhiljaa rakentunut ja vahvistunut oma tupakoimaton asenne ja hyvä itsetunto auttavat sanomaan tupakalle: Ei kiitos! On tärkeää, että alakoulusta lähtien vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja omaa näkemystä. Jokaisella lapsella on myös oikeus tupakoimattomaan, turvalliseen ja terveelliseen kasvu- ja kehitysympäristöön.

Työkalupakki auttaa opettajia ja muita lasten ja nuorten parissa työskenteleviä käsittelemään tupakointia mielenkiintoisesti ja lapsen kehitysvaihe huomioiden. Taustatietoja, tehtäviä ja virikemateriaaleja voi hyödyntää esimerkiksi oppitunneilla, vanhempainilloissa ja mietittäessä tupakoimattomuutta tukevan kouluympäristön luomista.

Tutustu taustatietoihin

  • Alakoululaiset ja tupakointi – tietoa siitä, miten tupakointi on läsnä alakoululaisten arjessa ja millaista haittaa tupakoinnista on lapsen terveydelle
  • Tupakkavalistusta lapsille – vastauksia siihen, miksi tupakoimattomuuden edistämistä tarvitaan jo alakouluista lähtien ja miten sitä kannattaa toteuttaa
  • Tupakoimattomuutta tukeva koulu – käytännönläheinen toimintamalli tupakoimattomuuden tukemiseen alakoulussa

Hyödynnä materiaalia

  • 1.-2. luokka – oppimateriaalia vuosiluokille 1-2 teemalla Terveys on kivaa!
  • 3.-4. luokka – oppimateriaalia vuosiluokille 3-4 teemalla Tupakka on YÄK!
  • 5.-6. luokka – oppimateriaalia vuosiluokille 5-6 teemalla Ei kiitos tupakalle!
  • Vinkit kodin ja koulun yhteistyöhön – vinkkejä vanhempien osallistumiseen ja vanhempainiltoihin sekä tapoihin käsitellä terveyteen ja tupakointiin liittyviä asioita yhdessä vanhempien kanssa positiivisella tavalla
  • Linkkejä – linkkejä ja vinkkejä muihin materiaaleihin
Haluamme kehittää sivustoa jatkuvasti parempaan suuntaan. Sitä varten toivomme työkalupakin käyttäjiltä palautetta, vinkkejä ja toiveita. Kerrothan mielipiteesi!

Työkalupakin tekijät